Екологічна політика

Діяльність і заходи компанії МОНОПАК, спрямовані на збереження навколишнього середовища і підвищення якості життя населення. Підприємство дотримується основних принципів екологічної політики:

  • Визнання конституційного права людини на сприятливе навколишнє середовище;
  • Раціональне використання природних ресурсів;
  • Скорочення кількості відходів виробництва і своєчасна їх утилізація;
  • Пріоритет заходів попередження і запобігання забруднення навколишнього середовища над заходами по ліквідації негативних екологічних впливів;
  • Відкритість і доступність екологічної діяльності та співробітництво з зацікавленими сторонами в області охорони навколишнього середовища, конструктивну взаємодію з суспільством;
  • Постійне вдосконалення процесів в області охорони навколишнього середовища.

Екологічна політика підприємства підтримується у всьому ланцюгу виробництва, від постачання комплектуючих матеріалів та сировини, проектування, розробки технології, до продукції, що випускається підприємством.