Політика якості

Якість продукції – це сукупність властивостей, що обумовлюють придатність продукції задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Якість продукції належить до числа найважливіших показників діяльності підприємства компанії МОНОПАК.

Ми усвідомлюємо, що в умовах сучасного ринку і конкуренції вирішення проблеми якості продукції на підприємстві – це його імідж, це вихід не тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок, це основа для отримання максимального прибутку і стабільного фінансового стану підприємства.

В якості основних об’єктів контролю на підприємстві розглядаються:

  • основні та допоміжні матеріали, які одержані зі сторони;
  • напівфабрикати, отримані зі сторони;
  • оригінали та зразки, що надходять від замовника;
  • технічна документація;
  • технологічні процеси, операції, режими їх виконання;
  • напівфабрикати, що передаються з цеху в цех або з дільниці на дільницю;
  • технологічна дисципліна в процесі виробництва;
  • стан обладнання та інструментів;
  • готова продукція та ін.