Якість-найвища цінність

У січні 2024 року, в черговий раз, Компанія “МОНОПАК” пройшла ресертифікаційний аудит за системою FSSC 22 000 v. 5.1, що гарантує безпеку та якість продукції, що виробляється нами.

БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ – ЦЕ ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ КОМПАНІЇ «МОНОПАК»!

Компанія «МОНОПАК» визначає, що успішна культура безпечності харчових продуктів виникає з внутрішніх цінностей, які спонукають працівників до дотримання стандартів безпеки та якості продукції. Вона також відображається у вмінні керівництва та працівників розуміти, приймати та дотримуватися відповідних процедур та правил, пов’язаних з безпекою харчових продуктів.

Створення та постійне вдосконалення системи менеджменту безпеки харчової продукції на нашому підприємстві є стратегічним рішенням, оскільки цей стандарт встановлює конкретні вимоги до системи менеджменту безпеки харчової продукції для всіх організацій, які беруть участь у ланцюжку створення продукту.

Концепція цього стандарту на нашому підприємстві ґрунтується на оцінці ризик-орієнтованого мислення, базується на принципах НАССР на операційному рівні, а також високого ступеня усвідомленості та прихильності всього персоналу до питання якості та безпеки продукту, який ми випускаємо.